Transitie
Leercampagne

Omschrijving

‘Altijd Aan’ is een wervende leercampagne die ervoor zorgt dat medewerkers van de energienetwerkbedrijven optimaal voorbereid zijn op de energietransitie. De energietransitie is de ambitie van Nederland: de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Via de leercampagne zien medewerkers welke impact de energietransitie heeft op hun werk. Praktijkgericht en voorbereidend op wat nu is en gaat komen. De leercampagne is crossmediaal, een combinatie van online leren met online coaching, een leerplatform, events en communicatie-uitingen.

De energiewereld is in transitie. De eerste ingrijpende, tastbare tekenen van een nieuwe energiemarkt zijn zichtbaar: in de straat staan laadpunten voor elektrische auto’s en bij de IKEA kan je op zondag zonnepanelen kopen. De energietransitie is geen toekomstmuziek, maar is hier en nu. De netwerkbedrijven in Nederland spelen een sleutelrol in deze overgang. Dit betekent dat de medewerkers van netwerkbedrijven voor nieuwe uitdagingen staan. Klanten stellen andere vragen, technologie verandert, netwerken worden slimmer. De transitie vraagt om andere competenties van de NWb’s en hun medewerkers. Medewerkers moeten wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op de veranderende behoefte vanuit de samenleving.

O&O fondsnetwerkenbedrijven start samen met de NWB’s een meerjarige leercampagne genaamd: “Altijd aan

KLANTVRAAG

Hoofddoel van de campagne is: alle medewerkers van de netwerkbedrijven voorbereiden en meenemen in de ontwikkelingen rondom de energietransitie.

Working professionally

RESULTAAT

Het resultaat van deze leercampagne is dat medewerkers op verschillende niveaus worden meegenomen in de veranderingen die al zijn ingezet en nog staan te gebeuren. Via de leercampagne krijgen de medewerkers inzicht in de impact van de energietransitie, en wat de invloed daarvan is op hun werk. Dit inzicht leidt tot meer betrokkenheid en actiebereidheid zodat de medewerkers flexibel en proactief inspelen op een veranderende omgeving.

De leercampagne is crossmediaal; een combinatie van online leren met online coaching, een leerplatform, events en communicatie-uitingen. Gedurende een bepaalde periode krijgen de medewerkers verschillende leerinterventies die elkaar opvolgen en versterken. Die steeds opnieuw verrassen en de doelgroep prikkelen. Op deze manier is resultaat maximaal.

Centraal staan vijf inhoudelijke thema’s: duurzame opwek, energiebesparing, slimme netten, duurzame mobiliteit en flexibiliteit. Door middel van video’s, e-learningmodules, kennisbronnen, vraag & antwoord en teamopdrachten voor op de werkvloer, leert de medewerker dat de energietransitie hier en nu plaatsvindt en dat hij daar een grote rol in speelt.

Opdrachtgever:

In samenwerking met:

  

Looking for a smart and sustainable learning solution?
We love to think with you!

Benieuwd naar alle ins en outs bij deze case?

Benieuwd naar zaken als doorlooptijd, budget en een demonstratie van de live omgeving? Laat dan je contactgegevens achter en wij verzorgen een presentatie op maat!